Home > Bi mat năm mới 2011 > Bài viết chào mừng năm mới 2011

Bài viết chào mừng năm mới 2011


2011 là một số nguyên tố.

2011 có biểu diễn dưới dạng 211 – 37.

2011 là tổng của 11 số nguyên tố liên tiếp: 2011 = 157 + 163 + 167 +173 + 179 + 181 + 191 + 193 + 197 + 199 + 211.
2011 là số khi viết các chữ số theo thứ tự ngược lại rồi bình phương bằng bình phương của số 2011 viết theo thứ tự ngược lại, cụ thể là: 11022=1214404 và 20112 = 4044121.
28 là số 2011 viết trong cơ số 5.
Tổng các chữ số của 2011 bằng số chữ số của nó: 2 + 0 + 1 + 1 = 4.
Ngày 2/2/2011 viết theo kiểu ngày tháng năm như sau 222011 là một số nguyên tố.
Năm 2011 là năm kỉ niệm 50 năm bước chân đầu tiên con người bước vào vũ trụ.
2011 kỉ niệm 100 năm tàu Titanic xuất bến 1911.
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: