Archive

Archive for the ‘bat dang thuc co bản’ Category

Những vấn đề cơ bản về bất đẳng thức

November 6, 2010 Leave a comment

Advertisements

Bất đẳng thức cơ bản

July 11, 2010 Leave a comment

DOWNLOAD ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC

Chuyên đề GTLN,GTNN
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

40 Bất Đẳng thức Chọn Lọc
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề BĐT Cauchy
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

SƯU TẦM CÁC CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

500 Bất đẳng thức thức chọn lọc

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
PHƯƠNG PHÁP DỒN BIẾN ( Nguyễn Thành Việt)
Tải file vể máy! (Upload lên ziddu.com nên bạn nhớ đánh code)

DOWNLOAD
Bất Đẳng thức Schur ( Võ Thành Văn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Chuyên Đề Bất Đẳng thức cơ bản
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Cauchy
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Chứng Minh Bất đẳng thức bằng Tương đương
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Chuyên đề Bất Đẳng Thức
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

ĐỀ THI OLUYPIC CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (Dịch ra tiếng Việt)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

ĐỀ THI OLUYPIC DÃY SỐ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

A collention of problem IMO 1959-2004.pdf
Download
Dồn biến cổ điển
DOWNLOAD

Phương pháp CM BĐT
DOWNLOAD

Đề và Đáp Án : VMEO II
DOWNLOAD

20 cách giải định lí Erdos-mordeel
DOWNLOAD

Các bài toán trong tam giác
DOWNLOAD

Chuyên đề Bất Đẳng Thức
DOWNLOAD

Tài liệu số phức
DOWNLOAD

Bài viết của Phan Thành Nam
DOWNLOAD

Phương trình lượng giác
DOWNLOAD

Chuyên Đề Bất Đẳng Thức
DOWNLOAD

Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất
DOWNLOAD

Bất Đẳng thức và lời giải
DOWNLOAD

Đặt ẩn phụ giải phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

*Phương pháp giải BDT trong tam giác.
DOWNLOAD

* Phương pháp nhìn một điểm.
DOWNLOAD

* “Hình học hóa đại số” (GLA).
DOWNLOAD

*500 Bài toán Bất đẳng thức chonn lọc.

DOWNLOAD

*Các Bất đẳng thức hay trong năm 2007.
DOWNLOAD

*Tuyển tập đề thi IMO 1959-2004.
DOWNLOAD

* Challenges in Geomtry.
DOWNLOAD

* Các đề thi IMO của các năm
DOWNLOAD.

* Bất đẳng thức thuần nhất.
DOWNLOAD